فارسی
  • فارسی
  • English

آب انبار های ایران

ذخیره کردن آب مورد نیاز شرب و شست‏وشو، تقریباً درتمام سطوح جغرافیای مرکز و جنوب و شرق ایران، بخش عمده‏ای از نخستین تدارکات مورد نیاز برای سامان و سازمان دادن تجمع‏های شهری، رفع احتیاجات بین راهی، امورات درونی کاروان‏سراها، باراندازها، منازل مسکونی، معابد، مساجد، کارگاه‏های تولیدی و نیز آبیاری محیط گیاهی منضم به آن‏ها است و ساختمان آب انبارها در زمره نخستین مستحدثات عمومی و خصوصی قرار می‏گیرد که در صورت قبول یک تجمع و تشکل شهرنشین، ضرورت احداث آن‏ها، حتی بر بنای پل‏ها، کاروان‏سراها و بازارها، مقدم می‏شود. زیرا نخستین جوامع، پیش از ورود به جریان تولید و مبادله و توزیع، برای گذران معمول‏ترین امور روزمره و از جمله نیازهای کارگاهی و ساختمانی خود، در اقلیم‏های خشک ایران، به ذخیره‏ی آب، محتاج و مجبور بوده‏اند.


ورودی آب انبار حاج کاظم در قزوین، بنایی از دوره‏ی قاجار

 معماری این منابع آب و آب‏انبارها، همانند حمام‏ها و پل‏ها، به دلیل برخورد دائم با عامل نافذ و مخرب آب، نیازمند مصالح و طرح و اجرای ویژه‏ای در دیواره و پی‏بندی است که در عین حال بقای درازمدت کهن‏ترین نمونه‏های آن را تضمین کرده است. بدین جهت اگر وجود شهرها و مراکز تجمع در ایران را موضوعی قدیم بینگاریم، باید صدها و صدها نمونه آب انبار عمومی و کارگاهی و مسکونی و بین راهی را، به صورت باقی مانده‏هایی از قرون اسلامی و سده‏های متوالی پیش از اسلام بیابیم.آب انبارهای درون شهری را، به طور معمول، بسته به میزان سرمایه و کار، از پس طلوع اسلام، غالباً به عنوان عقبات و باقیات، در جوار حسینیه‏ها و بازارها و مساجد،  به همت شخص، خانواده و یا سرمایه‏گذاری گروهی و محلی، احداث می‏کرده‏اند، اما ساخت منابع ذخیره آب در خارج از شهرها و آب انبارهایی که میان دو کاروان‏سرا ساخته شده، از آن که به سرمایه‏گذاری و نظارت اجرائی ویژه نیاز داشته، غالباً مستحدثاتی از سوی دولت‏ها بوده است.

با این همه، گرچه در اکتشافات محیط‏های کهن ایران پیش از پوریم، از جمله در شوش، وجود آثاری از مخازن آب مسلم است، اما میان پوریم و طلوع اسلام، که به دوران ایران باستان شهرت داده‏اند، آب انباری در سراسر ایران نیافته‏ایم، که بی‏مجامله نبود مراکز تجمع انسانی، روابط تجاری و برقراری سکوت کامل، در ایران پیش از اسلام را اثبات می‏کند. قدیم‏ترین آب انبار شناخته شده دوران اسلامی را، که در یزد است، بنابر متن کتیبه سردر، به سال‏های آخر قرن نهم هجری، یعنی اوایل دوران معروف به صفویه و با فاصله اندکی پیش از استقرار  صفوی می‏گویند و از قریب یکصد آب انبار موجود، که برخی هنوز مورد استفاده است و تعدادی دیگر بقایا و آثار واضح و کامل و قابل شناخت و گاه مستعد تعمیر به جای دارند، همگی در زمره تدارکات عمومی عهد به اصطلاح صفوی و پس از آن دوره‏ گفته شده‏اند.

پس با قبول این اصل غیر قابل تردید، که بدون منابع و مکان‏های ذخیره آب شرب و شست‏وشو، ادامه‏ی حیات عمومی و معمول، در بخش‏های بزرگی از این سرزمین ممکن نبوده و نیست و همچنین با اطمینان از این مطلب که نمی‏توان از دوران پیش از صفوی، آب انبارهای عمومی، اعم از شهری یا بین راهی معرفی کرد، بی‏تردید رسم شهرنشینی و ورود به مقدمات و ضمائم تولید و توزیع و مبادله کالا و داد و ستد و کاسبی و حجره‏داری بازار و نمایشات گوناگون روبنایی و فرهنگی، تا دوران معروف به صفویه مطلقاً برقرار نبوده است.

کاهل‏اندیشانی که برای همکاری با یهودیان، در امحاء رد پای آدم‏کشی بی‏منتهای پوریم، از جمله معتقدات حیرت‏آوری درباره‏ی رعایت احترام و قبول قداست آب و پرستش الهه‏ی مفقود‏الاثری با نام آناهیتا از سوی ایرانیان پیش از طلوع اسلام را، بنا بر توصیه دانشگاه‏های کنیسه و کلیسایی غرب و متابعین مضحک و جاعل و مطلقاً بی سواد آن‏ها، تنها با ارائه‏ی مجسمه‏ای یونانی از زنی و گاوی، پذیرفته‏اند؛ بد نیست به دنبال آثار حضور این الهه، در خشک‏ترین بخش‏های جغرافیایی این سرزمین، یعنی سراسر مشرق و جنوب و مرکز تشنه مانده‏ی ایران، لااقل به صورت احداث یک آب‏انبار کهن وقف شده بر این الهه، بگردند و اگر نیافتند برای برقراری میان اوضاع و موضوع، لااقل نام این خدای فرتوت شده را به الهه‏ی بی‏آبی تغییر دهند!

اینک و پیش از معرفی عمده‏ترین آب انبارهای موجود در پهنه‏ی ایران، بد نیست از این نکته‏ی پنهان مانده و پر مایه نیز باخبر شوید که گرچه در متن کتاب‏های به ظاهر کهنه‏ی مانده از قرون نخست و میانی اسلامی، خلاف صحنه و صحن قابل بازبینی، هر گوشه را مملو از نمایش کاروان‏سرا و پل و بازار و مساجد کهن کرده‏اند، اما تا آن جا که به اختیارم بود، جایی ندیدم که ذکری از آب انباری به موضعی در کتاب کهنه‏ای رفته باشد و گواه حاضر آن مدخل آب‏انبار در دائره‏المعارف بزرگ اسلامی است، که رجوع به منبع کهنه ندارد و هنگامی که این فقدان را حتی در کتاب تاریخ یزد جعفربن محمدجعفری نیز یافتم که تدوین آن را به قرن نهم هجری می‏گویند و به انفراد، در عرضه‏ی دروغ‏های شاخ‏دار پر غمزه و فریب، از مجموع جعلیات قدیم سبقت می‏گیرد، لاجرم و از این طریق قاطعانه قبول کردم که خوراک ساز و صحنه‏پرداز تمامی این فرهنگ مکتوب و منتسب به قرون نخست و میانی اسلامی، غذاپزی واحد و تک نمایش‏نامه‏نویسی نه چندان ماهر در دوران اخیر داشته است و گویی تمامی این گونه مؤلفان و مکتوبات به ظاهر کهن اسلامی، اجرای دستور‏العمل معینی را دنبال کرده‏اند، که تبلیغ آب‏انبارها، در الگوی اقدام آن‏‏ها سهواً از قلم افتاده است، وگرنه ممکن نیست این همه کتاب، هم‏آوا و همسان، چنین با آب و تاب و به دروغ، از کاروان‏سرا و بازار و حمام و قبور و منزل و باغ و وفور همه چیز در قرون اولیه و میانی اسلامی بنویسند، اما هیچ یک، مطلبی درباره آب‏انبارها نیاورند؟ مسلم است چنین هارمونی و هم‏آهنگی در تدوین دروغ، بدون رهبر ارکستر میسر نیست.             

«در این کتاب مطالب و اطلاعات دست اول راجع به تمام دوره‏ها به دست داده می‏شود. اطلاعاتی که راجع به مدرسه‏ها و مسجدها و باغ‏ها و قنات‏ها و دیگر آثار یزد در این کتاب هست، همه مفید و تازه و در حد خود دقیق است. نسخه‏ های متن: سه نسخه از تاریخ یزد در تصحیح این متن مورد استفاده قرار گرفته است. برای من مایه‏ی دریغ است که با تجسس بسیار نسخه ‏های دیگری که کهن باشد، به دست نیامد، در فهرست‏های چاپ شده نسخ خطی فارسی کتاب‏خانه‏های ایران و خارج از ایران، نشانی از نسخه‏ های این کتاب نیست و متأسفانه کتابت این هر سه نسخه که من دیده‏ام، تازه است... در هر سه نسخه اغلاط و اشتباهات و افتادگی‏های بسیار هست. البته به حد امکان و مقدور در تصحیح کوشیده‏ام، اما تا کجا توفیق اصلاح و تصحیح نصیب شده باشد بر نکته‏سنجان است که نیک و بد را بنمایانند. چه بسا که عیب‏های نادیده و نقص‏های پنهان مانده و نکته‏های آسان گرفته در آن بسیار باشد. ناگفته نگذارم که من برای به دست‏آوردن نسخه‏ای قدیمی از این کتاب در تهران و یزد تجسس به اندازه کردم، ولی توفیق رفیق نشد و نسخه‏ی نسبتاً قدیمی هم به دست نیامد.» (جعفر بن محمد جعفری، تاریخ یزد، صفحه‏ی ۱۱، مقدمه ایرج افشار)            

همان بوی تعفنی را استشمام نمی‏کنید که از دست نویس‏های جعل شده در هند، از به اصطلاح سفرنامه ناصر خسرو بلند بود؟ آدمی در انگیزه‏ی این همه تلاش می‏ماند که گرفتار و پر کاری چون ایرج افشار را به تصحیح کتابی وا می‏دارد، که خود می‏گوید هیچ نسخه و منبع و مدرکی از آن، جز سه نسخه‏ی تازه نوشته‏ی مغلوط و معیوب نمی‏شناسد؟!!! به راستی چه حکمتی در این مدخل فرهنگ و تاریخ اسلامی ــ ایرانی ما خفته است که تقریباً تمام مدارک تاکنون ارائه شده آن، در فاصله‏ی قرن اول تا نهم هجری، نسخه‏ی اصل ندارد؟!! و آن گاه در همان چند سطر نخستین متن تاریخ یزد رمز و چرایی این تلاش بر ما گشوده می‏شود:

«و صدها هزار صلوه و صلوات نثار بارگاه معلای آن خوار کننده‏ی لات و عزی و آن ویران کننده‏ی قصر قیصر و کسری، ماهی که از فروغ طلعت او و نور شرع انور او «نار موقده» مجوس منتفی شد، شاهی که از آبروی رسالت او دریای ساوه از خاک تیره مختفی گشت. آن شب که ز مادر او جدا شد، عالم همه از بلا رها شد. هم آب بحیر ساوه برده، هم آتش تیز فارس مرده. آن غنی که با وجود گنج دنی در آستین دم از فقر زد که الفقر فخری.» (همان، ص۱۷)

پنج سطر است و چهار حکم مطابق میل و مورد نیاز صفحه‏آرایان فرهنگ مجهول منطقه را، هم از آغاز کتاب، تأیید کرده است: زندگی کسری را، دین مجوس را، آتشکده‏ی آن دین را، و بالاخره اتصال پیامبر گرامی به فرقه‏ای از متصوفه را!!! آیا نباید چنین کتابی را، اگر دست خطی از ده روز پیش هم فراهم داشته باشد، برای کسب فیوضات نیازمندانی که ماهیت آنان را می‏شناسیم، به سرعت و بی معطلی تصحیح و چاپ کرد؟! و اگر زیاده می‏طلبید پس به قسم هشتم کتاب جعفری در صفحه ۹۴ رجوع کنید که در این موضوعات است: «مساجد جمعه شهر یزد در خارج و داخل و مدارس و مزارات سادات و علماء و مشایخ و مقابر مسلمین از قدیم و جدید و بانیان و تاریخ هریک بر طبق اجمال». و عیان ببینید که یزد، گرچه تا پیش از صفویه هنوز آب انبار ندارد و کاروانی به راه آن نمی‏رود، اما در کتاب جعفری به بیش از ده مسجد جمعه و پنجاه مدرسه و مزار متبرکه و شفاخانه و بازار و حمام و کاروان‏سرا و عمارت اشرافی و مقابر عالی‏مقامان مفقود و محشر کبرای تمامی بر می‏خوریم، با چنین قول و قبول‏ها که گرچه ربطی به تاریخ شهری ندارد، اما سرگرم کننده و سودا ساز است: 

«در زمانی که محمد بن مظفر باروی نو کشید و حفر خندق می‏کرد در بیرون شهر همه مقابر بود، قطعه‏ای زمین نبش کرد. قبری ظاهر شد و شخصی به غایت مهیب در آن قبر بود، همچنان درست نپوسیده و کفن تازه و مصحفی بر سینه نهاده. این خبر به محمد بن مظفر بردند. بفرمود که او را نبش نکنند و درآن مقام بگذارند و فصیل (دیوار) گرد قبر او بسازند و او در همان مقام مدفون است. آورده‏اند شبی زنی و مردی بد کار در آن مقام رفتند و به فعل فواحش مشغول شدند. در زمان آتش به هر دو افتاد و بسوختند. یک موزه از زن و یکی گیوه از مرد آن جا بماند.» (همان ص ۱۵۴)

باری، جدای از این فعل فواحش در قبرستان، که زن و مردی سخت در تنگنا و با جگر شیر می‏طلبد، بگویم که در آذربایجان شرقی و غربی، که وفور آب است، آب انباری هم نساخته‏اند، اما در یزد ۴۲ آب انبار یافته‏ایم، ساخت روزگاران اخیر، تا بدانیم مظاهر اصلی تجمع، برحسب تجمل و افاده نیست و در پی هر نشانه و یا بی‏نشانگی، پرده‏ای من باب تعقل اهل نظر پنهان است. در استان اصفهان بقایای ۱۲ آب انبار به کار و یا ویرانه یافته‏ایم، که تنها یک نمونه آن، به نام آب انبار مادر شاه، از عهد صفوی در شهر اصفهان است، که زاینده رود و سهم منظم آب محلات دارد. شش نمونه از ۹ آب‏انبار یافت شده در کاشان، با نام‏های آب‏انبار کوی کوشک صفی، آب‏انبار بقعه‏ی چهل تن، آب‏انبار مسجد سر‏پله، آب‏انبار مسجد وزیر، آب‏انبار مسجد و مدرسه‏ی میان چال و آب‏انبار میر سید‏علی، مانده‏هایی از عهد صفوی است، دو نمونه دیگر، آب‏انبار حاجی سیدحسین صباخ و آب‏انبار گذر نو، قاجاری است و آب‏انبار عبدالرزاق خان را مانده از دوره‏ی زندیه گفته‏اند. در تهران جدید‏التأسیس نیز که شهر قنات‏ها و دارای سیستم منظم تقسیم آب در محلات بوده، غالب آب‏انبارها خانگی است و جز دو آب‏انبار عمومی: آب‏انبار سید اسماعیل و آب‏انبار امام‏زاده یحیی دیده نشده است. در خراسان بقایای ۷ آب‏انبار مانده، که آب‏انبار بازار نوی نیشابور قاجاری، آب‏انبار تربت شیخ جام، صفوی، آب‏انبار حاج‏ملک بیرجند، قاجاری، آب‏انبار کاروان‏سرای زعفرانیه‏ی سبزوار، قاجاری، آب‏انبار لنگ تربت جام، تیموری، آب‏انبار قریه خشت کلات، صفوی و آب‏انبارهای مشهد نیز صفوی است. در استان سمنان ۹ آب‏انبار یافت شده که آب‏انبارهای امام‏زاده علوی، آب‏انبار کهنه‏دژ و آب‏انبار ناسار سمنان و آب انبار علی‏آباد گرمسار قاجاری و آب‏انبار سرخه و آب‏انبار قلی در سمنان، و آب‏انبار بیابانک صفوی است. در استان فارس هم ۹ آب‏انبار قدیم یافت شده که چهار آب‏انبار آن، با نام‏های آب‏انبار آقا، آب‏انبار بام بلند، آب‏انبار سیدجعفر و آب‏انبار گراش در لار، آب‏انبار سبزکوه و آب‏انبار شاه عباس بنارویه و آب انبار اوز، همگی از عهد صفوی مانده‏اند، آب‏انبار وکیل شیراز زندی و آب‏انبار حاجی آقا جانی شیراز قاجاری است. در قزوین هر سه آب‏انبار حاج‏کاظم، آب‏انبار حکیم و آب‏انبار سردار، قاجاری است. تنها آب‏انبار مدرسه‏ی دارالشفای قم صفوی است. آب‏انبار گنج‏علی‏خان کرمان و آب‏انبار قلعه سنگ سیرجان صفوی و آب‏انبار حاج علی آقای کرمان قاجار است. آب‏انبار بلور تفرش و آب‏انبار حاج مهدی نراقی در نراق و آب‏انبار حاج میرزا حسین در ساوه قاجاری است. آب‏انبار قلعه در جزیره‏ی هرمز و آب‏انبار شیخ‏علی‏خان در اسدآباد همدان صفوی است و ۲۹ باب از مجموع ۴۲ آب‏انبار در استان همیشه تشنه‏ی یزد، با نام‏های آب‏انبار باغ گندم یزد، برسه در تفت، ابوالمعالی در یزد، پای برج در یزد، توده در رکن‏آباد، جنک در یزد، چهارسوق در یزد، خانقاه در فیروزآباد، خلف باغ در یزد، خواجه در یزد، خورمیند بالا در مهریز، دروازه شاهی در یزد، دروازه مال میر در یزد، دروازه مهر یزد، زیرآب در خرانق، شاه‏ابوالقاسم در یزد، شاه‏ولی در تفت، فهادان در یزد، کلار در میبد، کوشک نو در یزد، محله بالا در فیروزآباد، مصلای عتیق بزرگ در یزد، مصلای عتیق کوچک در یزد، مسجد سرحوض در عزآباد، ملاحسین در فیروزآباد، آب‏انبار ساعت یزد، همگی از دوران صفوی و دو آب‏انبار میرچخماق و وزیر در یزد را، تیموری شناسایی کرده‏اند. آب‏انبارهای تخت استاد یزد، جوهر یزد، حاج حسین عطار یزد، حاج سیدحسین یزد، حاج‏کریم وهاباد، حاجی یادگار فیروزآباد، حمام گودک یزد، شش بادگیر یزد، شهدای فهرج، صفه باغاده عقدا، نصرآباد یزد را قاجار و یک نمونه‏ی دیگر از آب انبارهای یزد، با نام رستم گیو را، ساخت دوران رضاشاه می‏دانند.(صفویه ۱- ۹) 

منابع

صفویه جلد اول،  یادداشت ۹

خبرنامه
وبلاگ
جستجو در حال ارسال پیام ... پست الکترونیک وارد شده معتبر نمی باشد ارسال